Hoàng Gia Villa – Design không gian thông minh, sang trọng

Chúng tôi đã phát triển hệ sinh thái đa lĩnh vực để tối ưu hóa chuỗi cung ứng ngành xây dựng nhằm đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của Quý khách hàng từ Thiết kế đến Thi công .

Trụ sở chính: Tòa nhà Westa – 102 Trần Phú – Hà Đông – Tp Hà Nội.

Chi nhánh tại Thái Bình: số 113 Chu Văn An – TP Thái Bình

Hotline: 0705.790.790 – 0989.695.669

Gmail: hoanggiavilla@gmail.com

Website: www.hoanggiavilla.vn

Cải Thiện Mức Độ Hài Lòng

 

100%

Chi Phí Cạnh Tranh Trên Thị Trường

 

90%

Cam kết thực hiện đúng hợp đồng

 

100%

Tiết Kiệm Thời Gian Khách Hàng

 

100%

Thiết Kế Biệt Thự

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 120m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 100m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 120m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 170m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 180m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 90m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 169m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 120m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 100m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 120m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 170m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 180m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 90m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 169m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 120m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 100m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 120m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 170m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 180m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 90m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 169m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 120m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 100m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 120m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 170m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 180m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 90m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 169m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 120m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 100m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 120m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 170m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 180m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 90m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 169m2

Thiết Kế Nhà Phố

 • Địa chỉ: Phú Thọ
 • Diện tích: 100m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 150m2

 • Địa chỉ: Lào Cai
 • Diện tích: 100m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 90m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 90m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 80m2

 • Địa chỉ: Phú Yên
 • Diện tích: 75m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 75m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 60m2

 • Địa chỉ: Hà Giang
 • Diện tích: 182m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 64m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 62m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 80m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 80m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 134m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 64m2

 • Địa chỉ: Phú Thọ
 • Diện tích: 100m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 150m2

 • Địa chỉ: Lào Cai
 • Diện tích: 100m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 90m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 90m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 80m2

 • Địa chỉ: Phú Yên
 • Diện tích: 75m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 75m2

Thiết kế Nội Thất

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 30m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 75m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 80m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 90m2

 • Địa chỉ: Lào Cai
 • Diện tích: 190m2

 • Địa chỉ: Lào Cai
 • Diện tích: 100m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 130m2

 • Địa chỉ: Bắc Giang
 • Diện tích: 200m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 70m2

 • Địa chỉ: Hà Giang
 • Diện tích: 190m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 59m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 30m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 75m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 80m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 90m2

 • Địa chỉ: Lào Cai
 • Diện tích: 190m2

 • Địa chỉ: Lào Cai
 • Diện tích: 100m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 130m2

 • Địa chỉ: Bắc Giang
 • Diện tích: 200m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 70m2

 • Địa chỉ: Hà Giang
 • Diện tích: 190m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 59m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 30m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 75m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 80m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 90m2

 • Địa chỉ: Lào Cai
 • Diện tích: 190m2

 • Địa chỉ: Lào Cai
 • Diện tích: 100m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 130m2

 • Địa chỉ: Bắc Giang
 • Diện tích: 200m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 70m2

 • Địa chỉ: Hà Giang
 • Diện tích: 190m2

 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Diện tích: 59m2

Thi Công

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 120m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 120m2

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích: 97m2

Chọn màu theo tuổi phong thủy

Xem hướng nhà

Xem tuổi xây dựng

Video